رویکرد شناختی رفتاری CBT چیست

رویکرد شناختی رفتاری

روان درمانی کلاً یک عنوانی هست که شامل یکسری از موارد می شودریال اما رویکرد شناختی رفتاری یا روانکاوی روان تحلیلگری می‌توانیم بگوییم تمایزهای هست که اتفاق می‌افتد .

ذات روان درمانگر البته بحث روانکاوی را باید جدا کنیم چون در واقع هستند تئوری‌ها ای و افرادی که بر این باورند که روانکاوی در واقع اصلاً روان درمانی نیز یک تعاریف خاص خود را دارد اگر آن را بگذاریم کنار که ما ترجیح می دهیم از عنوان روانکاوی استفاده نکنیم و روان درمانی تحلیلی را توضیح بدهیم، تفاوت با رویکرد شناختی رفتاری یا رویکردهای دیگر به نحوی نگاه کردن است یعنی روان درمانی تحلیلی تاکید روی این است که چه پویش هایی درون روانی وجود دارد بیشتر شاید تاکید روی احساس ها باشد تعارض اتفاق می‌افتد بیمار و درمانگر آنها اهمیت دارد و خواب ها اهمیت دارد و تجارب کودکی.

در رویکرد شناختی رفتاری این ها را نمی گوییم بی اهمیت نیست ولی تاکید روی این هست که بیشتر چه رفتاری وجود دارد و خیلی متمرکز متمرکز بر روی تغییر یک   خاص و حالا در رویکرد شناختی رفتاری روی تحلیل شناخت و در پی آن رفتار تمرکز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.