روش های ما

روشهای درمانی ما

دوستان گرامی مایلم در این قسمت در خصوص روشهای درمانی که ما استفاده میکنیم برای شما چند خطی بیان کنم. تا قبل از کرونا اصولا اگر فردی نیاز به مشاوره داشت ، باید حضوری مراجعه میکرد و مشاوره دریافت میکرد . اما شاید بتوان گفت به لطف کرونا ، شیوه ی جدیدی نیز در اختیار مراجعین قرار گرفت که در صورت برخورد با مشکل میتوانند بصورت غیر حضوری نیز از خدمات مشاوره بهره مند شوند .

شیوه کاری ما بصورت حضوری و غیر حضوری میباشد . در مدل حضوری که مراجع باید در مکانی که مشاوره صورت میگیرد حضور داشته باشد و با مشاور و روانشناس صحبت کند .

در مدل غیر حضوری مراجع میتواند از طریق تلفن یا شبکه های مجازی با ما در ارتباط باشد . مزایای این روش هم میتواند صرفه جویی در وقت ، از بین رفتن بعد مکانی و… باشد.

از جهت دیگر اگر بخواهم به شیوه های درمانی مان اشاره کنم ، بسته به مشکل مراجع میتوان از روشهایی مختلفی استفاده کرد. روشی که خیلی در مراکز درمانی رایج است روش درمان شناختی – رفتاری است . اگر بخواهم در مورد درمان شناخیت رفتاری مختصری برای شما توضیح دهم باید عرض کنم که این روش یک روش رواندرمانی کوتاه مدت است ، که معتقد است شیوه ی تفکر و احساس ما بر رفتارمان اثر میگذارد . هدف در درمان CBT یا همان درمان شناختی رفتاری این است که به فرد کمک کند برای درمان مشکلاتی مانند اضطراب ، افسردگی ، مشکلات تکانه ای مثل خشم و استرس ، مشکلات رابطه ای و یا سایر مشکلات که روی سلامت جسمی و روانی ما اثر میگذارد و بعبارتی کیفیت زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار میدهد ، و ریشه ی آن افکار و احساسات ما است که به نوعی علت رفتار ما است را به چالش بکشد و با تغییر الگوی فکری نا سازگار و به دنبال آن احساسات ، بتوان در رفتار تغییراتی را ایجاد کرد و ما هم از این روش استفاده میکنیم .

در کنار این روش از شیوه های ذهن آگاهی ، طرحواره درمانی و بعبارتی روشهای التقاطی استفاده خواهیم کرد ، تا بتوانیم به مراجع در کمک به مشکلش همراهی کنیم .

پیمایش به بالا