مشاوره ازدواج

که عشق آسان نمود اول ، ولی افتاد مشکلها 

عاشق شدن و رشد کردن رابطه و ازدواج همه و همه تجربیات فوق العاده ای هستند که هر کسی دوست دارد این تجربه را داشته باشد . اما این روابط با چالشهایی همراه است . و این موضوع در دراز مدت تبدیل به یک رابطه سخت و مشکل آفرین و مشقت بارمیشود . مشاوره ازدواج به زوجها این امکان را میدهد که با کمک یک متخصص آموزش دیده ، مشکلات خود اعم از مسئولتیهای مشترک ، بزرگ کردن فرزند ، کشمکش های شخصی ، خیانت و … را برطرف نمایند.

پیمایش به بالا