روانشناس خوب در تهران

 

رویکردهای بسیاری در مورد درمان در دهههایی که فروید اولین بار آزمایش خود را با درمان گفتگو آغاز کرده است ، توسعه یافته است. روان درمانی امروزه در انواع مختلفی ارائه می شود: روانکاو بیهوش شما را کاوش می کند. رفتارگر شما احتمالات تقویت شما را از نو تنظیم می کند. درمانگر شناختی افکار غیر منطقی شما را به چالش می کشد. اومانیست فضای امنی را فراهم می کند که در آن شما می توانید گرایش خود به خود را فعال کنید. اگزیستانسیالیست معنای یافتن شما را در بیابان وجود تشویق می کند. واقعیت درمانی شما را به سمت انتخاب رفتارهایی راهنمایی می کند که ارتباط شما با دیگران را تسهیل می کند. پزشک فمینیست ممکن است به شما نشان دهد که چگونه مشکلات شخصی شما می تواند مظاهر ظلم مردسالارانه و غیره از این موارد باشد.

در این اکولوژی غنی ، هیچ تئوری یا تکنیک درمانی واحدی انحصار بهبودی را ندارد. بسته به بستر خاص – چه زمانی ، کجا ، چگونه ، و با چه کسی از آنها استفاده می شود – رویکردها ، توضیحات و مداخلات متعدد ممکن است مؤثر و مفید و یا متناوب ، ناکارآمد و مضر باشد. با توجه به این ، و انتخاب های بی پایان ، چگونه مشتری های بالقوه می توانند درمان خوب را از بد بگویند؟

خوب ، دقیقاً مانند همه شراب ها – با وجود تنوع زیاد در طعم ، قیمت و ارائه – همان ماده فعال (انگور) را به اشتراک می گذاریم ، بنابراین با استفاده از درمان: در زیر تنوع سطح ، تمام روش های درمانی خوب چندین اصل اساسی دارند. این فاکتورهای متداول در حقیقت مسئول بیشتر بهبودی است که در درمان انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.