مجموعه روان خوب

دپارتمان مشاوره روانشناسی و مشاوره زوج و پیش از ازدواج مجموعه روان خوب با مشارکت خانم دکتر ر حال فعالیت می باشد. ایشان عضو انجمن روانشناسان ایران و سازمان نظام روانشناسی می باشد.

جهت مشاوره آثار خانم دکتر  و مجموعه مقالات ایشان می توانید کلیک کنید.

 

همچنین جهت تعیین وقت مشاوره می توانید با شماره ۰۹۰۵۴۷۷۰۳۷۷ تماس حاصل نمایید.