هستیم آنجا که کسی نیست

پیش از ازدواج

ازدواج خوب و مناسب همواره یکی از بزرگترین تصمیماتی است که اکثر افراد حداقل یک باربه انجام آن اقدام میکنند. ازدواج در حقیقت ادامه زندگی با فرد دیگر است و در این ادامه راه تمامی اهداف و برنامه و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی دو نفر را تحت الشعاع خود قرار میدهد . بنابرین فردی که در استانه این تصمیم گیری قرار میگیرد برای اینکه بخواهد این تصمیم بزرگ را بگیرد دستخوش استرس و اضطرب قرار میگیرد که ایا میتواند در این مورد تصمیم درست را بگیرد . بنابرین شاید اولین کاری که هر فردی انجام میدهد سعی میکند که با افراد نزدیک خود در این خصوص صحبت کند و از راهنمایی آنان بهرمند شوند . و راه درست تر این است که هر دو نفر مشاوره قبل از ازدواج دریافت کنند .

بواسطه مشاوره قبل از ازدواج به افراد کمک میشود که بتوانند استرس و اضطراب خود را کنترل نمایند تا بتوانند تصمیم صحیح تری در مورد ازدواج بگیرند . بواسطه این عمل به طرفین کمک میشود بتوانند بهتر با هم صحبت کنند و نقاط مثبت و منفی همدیگر رو بهتر بشناسند و به علائق و خواسته و توقعات  و اهداف هم بیشتر آشنا شوند و حرفهای هم را بدون سانسور بیان کنند و اگر مانع و مشکلی درامر ازدواج دارند بیان کنند تا طرف مقابل هم از آن آگاه شود .

دو نفری که قصد ازدواج دارند ، از آنجایی که وارد زندگی نشدند تصوراتی از زندگی مشترک دارند که به تجربه نشان داده شده که وقتی وارد زندگی مشترک میشوند میبینند زندگی واقعی با تصورات آنان فاصله دارد . مشاوره قبل از ازدواج کمک میکند  این تصورات اصلاح شود و افراد نگاه دقیق و عمیقتری به ازدواج داشته باشند .

بواسطه مشاوره قبل ازازدواج و مسائلی که در آن مطرح میشود منجر به ظهور خود واقعی افراد میشود و درآن جلسات آن قسمت از مواردی که شاید به آن اصلا فکر نمیکردند یا مجالی برای مطرح شدن آن فراهم  نشده بود عنوان میگردد تا دو طرف شناخت بهتری از همدیگر داشته باشند و این شناخت هم مربوط به خود زن و مرد و هم خانواده هایشان میشود.

 

روند مشاوره قبل از ازدواج چگونه است ؟

مشاوره قبل از ازدواج در قالب جلسات مشترک و انفرادی برگزار میشود . در ابتدا دو طرف تحت عنوان جلسات مشترک اولیه با اتفاق حضور خواهند داشت و بعد از چند جلسه که طرفین شناختها و اطلاعات اولیه را نسبت به هم بدست آورند ، جلسات انفرادی برگزار میشود و بعد از آن هم جلسات مشترک ثانویه برگزار میشود و در نهایت جمع بندی جلسات . بعد از جلسات مشترک اولیه از دو طرف تستهایی هم گرفته میشود که نتیجه آن در جمع بندی جلسات بیان میشود.

نکته ی حائز اهمیت این است که در جلسات مشاوره قبل از ازدواج به دو طرف تضمینی برای ازدواج داده نمیشود ، بلکه به دو طرف دریچه ای از اطلاعات نسبت به همدیگر باز میشود تا در نهایت با جلسات هدفمندی  که برگزار میشودو اطلاعاتی صحیحی که از همدیگر بدست می آورند و نتایج تست ها و بیان نظرات مشاور ، دو طرف بتوانند تصمیم گیری درستی در باره این انتخاب مهم داشته باشند .و اگر که هر دو یا یکی از طرفین نیاز به درمان خاصی یا یادگیری مهارت خاصی داشته باشند حتما توصیه های لازم به آنها گفته میشود و حتی شاید نیاز باشد که توصیه شود که تا پایان دوره درمان از ازدواج اجتناب شود و بعد از درمان مجدد یک مشاوره داشته باشند .

چه وقت بهتر است که به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه کرد؟

به طور حتم  یکی از مسائلی مهم  زندگی هر فردی مسئله ازدواج است چرا که این موضوع آینده ی زندگی فرد را نیز تجت تاثیر قرار خواهد دارد و بنابرین بایستی که در انتخاب همسر مناسب دقت بیشتری داشته بود و اینکه در زمان درستی به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه کرد بهترین زمان برای مراجعه بعد از خواستگار و آشنایی های اولیه و قبل از ازعقد میباشد. برای اینکه هدف این است که افراد با شناخت مناسبی که از همدیگر پیدا میکنند و قبل ازاینکه وابستگی های عاطفی بیشتری اتفاق بیافتد تا تصمیم گیری افراد تحت تاثیر احساسات قرا ربگیرد که نتوانند تصمیم درست را بگیرند ، انجام پذیرد.