تست روانشناسی عشق یک طرفه

تست روانشناسی عشق یک طرفه تست روانشناسی عشق یک طرفه

تست روانشناسی عشق یک طرفه کلیک بر روی مشاوره آنلاین عاشقی

۲ comments

 1. سلام ، من ب پسرعموم علاقه دارم ک ۴ سال ازم‌بزرگ تره . من ۱۵ سالمه. اون میدونع ینی من‌ی بار بهش پیام دادم و سریع پاک کردم و اونم‌گف شما و اینا چون شماره منو نداشت بعد باهم دعوا افتادیم و در اخر بهشگفتم ک کیم ، خندیدیم و حرف زدیم و بعدش بهم پیشنهاد داد ک رل بزنیم اما من قبول نکردم چون میخواستم فقط بشناسمش و ببینم چطور ادمیه ،ک فهمیدم اون خیلی دوست داره با دخترا رل بزنه ، خیابونی نیس و فقط دو ساعت از روز رو میره بیرون با دوستاش. قبل از اینک باهاش چت کنم‌اونو ادم بافرهنگ و با تربیت و با ادب و خوش برخورد و خوش طبع و باحال و جذاب و اینا میدونستم اما وقتی اون روز باهاش حرف زدم فهمیدم‌خیلی فحش میده و با دخترا چت میکنه و حتی باهاشون بیرونم‌میره اما عموم نمیدونه چون بدونه دعواش میکنه ولی زن عموم و دخترعموم میدونن. دو روز بعد اینک بهش پیام دادم یهو دستم خورد و بهش زنگ زدم . از توی برنامه وات . اونم انلاین بود و من سریع قطع کردمو اف شدم ، و دیگ بهش پی ام ندادم و اونم همینطور . بعدش من همش چک میکردمش و بعد چن روز فهمیدم اونم منو چک میکنه. من و اون نه بهم زنگ میزدیم و نه پیام میدادیم زمانی ک توی وات ان میشودیم ینی همو دوست داریم و اینا. من و اون توی همین انلاین شدنا هم خیلی باهم دعوا میوفتادیم ینی ی روزم نبود ک باهم کامل دوست باشیم و خیلی زود باهم دوست میشدیم ینی دعواهام خیلی جدی نبود . من و اون ۴ ماه باهم‌بودیم و تو این مدت فقط دوبار دعوامون جدی بود. ی بار من بهش پیام دادم اشتباهی و زود پاک کردم ، شب بود ک بهش پی ام دادم . نه من پیام دادو نه اون ولی فرداش همش باهام بدرفتاری میکرد(ینی وقتی من ان میشدم اون سریع اف میشد یا ۳ ساعت ۳ ساعت ان میشد یا اگ باهام ان بود فقط ۲ دیقه اینا میموند و بعدش اف میشد).ولی شب باهم دوست شدیم . نمیدونم از این قضیه چقد گذشت ولی زیاد نبود شاید دوهفته اینا ک ی روز صبح من و خانوادم رفتیم‌خونشون و من اثن اونو نگاه نمیکردم و سلام و خدافظی نکردمش ، و اون روز باهاش بدرفتاری میکردم تا فک نکنه ک از دیدنش خوش حال شدم اما نه زیاد چون شب باهم دوست شدیم و همون موقع ک باهم ان بودیم تو وات من دوباره دستم خورد و اشتباهی بهش پیام دادم .پاک کردم و سریع اف شدم ولی اون همون ریقه برام استیکر😐فرستاد ، من ۷ دیقه بعدش ان شدم و سلام کردم و از معذرت خواستم‌ولی اون گف:شما😐. بعدش گفتم همون بهتر ک نشناختی و اینا ، اون شب چتمون فقط ۹ دیقه طول کشید ولی باهم دعوا افتادیم. راستی من دوبار ک باهاش چت کردم بهش فحش ندادم و همش بااحترام باهاش حرف زدم اون ایندفعه ی خورده فحش داد ولی مث اوندفعه ک منو نمیشناخت نبود . اون شب من از وسطای چت اف شدم و چن دیقه بعد اومدم دیدم‌چن تا پیام دادم و اونم اف شد و نت شو خاموش کردم چون منم همین کارو کرده بودم ، منم بهش پیام دادم ک :لطفا خفه شو😊ممنون.
  بعدش اف شدم و فرداش ساعت ۱۴ بعداظهر ان شدم دیدم پیامم دو تیک خورده اما این ان نشده و بعد۴ ساعت ک ان شدم‌دیدم منو بلاک کرده . از این اتفاق۵ روز میگذره.خب من دو روز اول حالم بد بود و گریه میکردم‌اما حالمو خوب کردم و سعی کردم‌زیاد بهش فک نکنم و گریه ، البته زیادم‌گریه ام نمیاد. راستی منم همون روز اونو بلاک کردم و شمارشو پاک کردم . یکی دوبار ان‌بلاکش کردم‌ ببینم اون منو از بلاکی دراورده یا نه دیدم نه هنوزم‌بلاکم.
  لطفا بهم بگید چطوری رفتارکنم ، خانوادم با خانوادش خیلی رفت و امد دارن ینی خیلی . خیلی میبینمش . دوست ندارم فراموشش کنم . راستی اون موقع ک باهاش بودم ب خاطرم پروفایل و بیو خودشو عوض کرده بود ولی من فقط بیو خودمو .
  اون ادم خیلی جذاب و خوش هیکل و ذاق و بوره ، مهربونه و حتی ی بارم ندیدم ک داد بزنه . با خانوادش رابطه ی خییلی خوبی داره. هم سن من ک بود سرکار میرفت النم همینطور با اینک مد هم میره. ادم درس خون نیس . از ظاهر ادم با ادب و با شخصیت و خوش برخورد و خیلی شوخ طبع و مهربون و خلاصه از این چیزا خوبه و فقط خیییلی لجبازه و مث من مغرور و خودخواه و یه دنده هست اما تفاوت منو و اون اینه ک من زود عصبی میشم و زود تصمیم میگیرم‌اما اون متطقی و با عقلش تصمیم‌میگیره و زودم عصبانی نمیشه .
  لطفا بهم‌بگید ایا با اینا فراموشش کنم یا نه؟رفتارم باهاش چطوری باشه؟ایا کار درستی کردم ک بلاکش کردم؟
  میدونم برام خیلی زوده و حتی ب خاطر همین ک سنم کمه و من ب درسم اهمیت میدم و نمیخواستم ک دلشو بزنم ب خاطر همین باهاش رل نزدم و من ادم معمولی هستم و خوبم😂(از خودم هرچی تعریف کنم کمه😅)
  ممنون میشم اگ کمکم کنید ، راستی اون روز ک خونشون رفتم دیدم اینم ک منو دید استرس گرفت و دستپاچه شد و البته اون روز باهام مهربون شده بود اما من‌بدرفتاری میکردم ولی بازم زیا. بدرفتاری نمیکرد .
  ببخشید ک پرحرفی کردم ولی خب برام‌مهمه ک چطوری با این موضوع برخورد کنم چون تو اینده ام خیلی تاثیر داره چون اگ غریبه بود خب ولش میکردم‌اما هم‌من خب دوسش دارم اما خب میدونم ک بیشترش ب خاطر قیافش و بلوغ منه و هم اینک اون فامیلمه و نمیتونم بی تفاوت باشم . ممنونم ک تو زندگیم بهم کمک کنید.باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.