افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

قاعدتا تولد نوزاد باعث ایجاد حس خوب و لذت بخش در خانواده خواهد بود ، لیکن در کنار آن نیز هیجانات دیگری مانند ترس و اضطراب را نیز به همراه خواهد داشت . اما اتفاق دیگری که ممکن است اتفاق بیافتد افسردگی پس از زایمان است . این احساس ممکن است برای هر فردی اتفاق بیافتد و ممکن است در مادر حس خوب ایجاد نکند ، چرا که خودش و دیگران انتظار دارند تولد نوزاد باید باعث خوشحالی و شعف شود و از داشتن این احساس ، حس خوبی ندارند و شاید احساس گناه هم داشته باشند . باید عرض کنیم که افسردگی پس از زایمان یک عارضه ساده بعد از زایمان است و ما در این متن سعی داریم دراین خصوص بیشتر با هم صحبت کنیم.

افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان چیست ؟

افسردگی پس از زایمان یکی از انواع افسردگی  است که  در تعدادی از خانمهایی که نوزادی را بدنیا می آورند بوجود میاید . علائم آن مشابه به علائم افسردگی است و علائم آن شامل تاثیر روی خلق و خو و بی لذتی و سایر علائم افسردگی میباشد و مدت زمان آن هم شبیه به افسردگی اساسی باید حداقل ۲ هفته باشد و با توجه به شدت این علائم ممکن است نیاز به مراقبت داشته باشند تا فردی از مادر و نوزاد آن مراقبت کنند تا با مشلکی مواجه نشوند.

  افسردگی پس از زایمان چه زمانی اتفاق می افتد؟

قاعدتا افسردگی پس از زایمان حدود  یکماه  یا دو ماه پس از زایمان شروع می شود و  می تواند  تا چند ماه پس از تولد نوزاد شروع  شود. و تعدادی از زنان این علائم را از زمان دوران باردای داشته باشند که تا پس از زایمان هم ادامه خواهد داشت .

علائم افسردگی پس از زایمان  

تعدادی از علائم افسردگی پس از زایمان عبارتند از :

 • زودرنجی : که فرد احساس نارضایتی داردو با کوچکترین حرفی بغض میکند و زودرنج و عصبانی می شود.
 • خستگی : قاعدتا مادروقتی که زایمان میکند خودبخود خستگی دارد چون درو رنج زیادی را تحمل کرده . افسردگی این خستگی را بیشتر میکند.
 • بی خوابی : مادر بعد از زایمان و بخاطر تولد فرزند دچار بیخوابی خواهد شد . بعضا بخاطر تجربه جدید فرزند آوری نگرانی های را تجربه خواهد کرد و شبها خواب درستی نخواهد داشت و روزها هم همچنین و بنابرین بیخوابی را خودبخود تجربه خواهد کرد و افسردگی هم این بیخوابی را تجدید خواهد کرد.
 • تغییر در اشتها : مادر بخاطر وظیفه و مسئولیتی که بر او وارد شده است ، فراموش کند که به وضع خورد و خوراک خود بدرستی توجه نماید . لیکن مانند موارد دیگر تغییر در اشتها با افسردگی بیشتر خواهد شد .
 • بی لذتی : یکی از علائم افسردگی بی لذتی میباشد که فرد از چیزهایی که تا قبل از افسردگی لذت میبرده را لذت نیمبرد و در افسردگی پس از زایمان تا جایی ممکن است پیش برود که از فرزند خود هم لذت نبرد.
 • افکار منفی و گناه آلود : در افراد افسرده یکی از مواردی که خیلی اتفاق میافتد ، حجوم افکار منفی و مخرب به فرد است .
 • از دست دارن رابطه جنسی: بعد از زایمان بخاطر ضعف جسمانی مادر و خستگی و … میل به رابطه جنسی کم میشود و افرادی که افسردگی پس از زایمان دارند این عدم علاقه بیشتر خواهدشد و همسر ممکن است این موضوع را خوب درک نکند.
 • اضطراب : بعد از زایمان خیلی از مادران ، بخصوص مادران جوان به علت تجربه ی کم دچار اضطراب خواهند شد . در افسردگی پس از زایمان بعلت اینکه مادر بعلت افسردگی توانایی هایش کاهش پیدا میکند و نمیتواند وظیفه ی مادری خود را به درستی انجام دهد ، در نتیجه اضطراب آن افزایش پیدا میکند و مادر دچار تپش قلب ، تنگی نفس ، افزایش ضربان قلب ، تعریق هم تجربه کند .
 • کناره جویی : ممکن است کسانی که افسردگی بعد از زایمان داشته باشند از ملاقات با افراد دیگر اجتناب کنند .
 • نا امیدی : یکی از دیگر از علائم افسردگی ، منجمله افسردگی پس از زایمان ناامیدی است و تصور میکند که فرد ارزشمندی نیست و احساس نا امیدی میکند .
 • افکار خودکشی : اگر یک چنین افکاری داشته باشد ، باید فورا از پزشک کمک بخواهید

درمان افسردگی پس از زایمان

بسته به شدت افسردگی میتوان از شیوه های مختلف برای درمان افسردگی پس از زایمان استفاده نمود . حتما باید ابتدا وضعیت فیزیولوژیکی مادر چک شود و بعد از آن اگر حالات مادر علائم پزشکی نداشته باشد میتوان از شیوه هایی مثل دارو درمانی ، رواندرمانی و الکترو شوک بهره مند شد .